Liên hệ

Xin liên hệ
Địa chỉ: Số 1N - Đặng Thái Thân - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại / Fax: (84)-04-3 9333605
Website: http://www.azami.com.vn & http://www.azami.vn
E-mail: azamijewelry@fpt.vn