Bảo hành đá quý, trang sức

Ðây là sản phẩm đã được đảm bảo và chấp nhận thông qua tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trang sức cao cấp của Azami và chất lượng đá quý từ các viện kiểm định uy tín. Sản phẩm sẽ luôn được nhận chế độ bảo trì và chăm sóc, sửa chữa những hư hại khách quan (không bao gồm xi, mạ) sẽ được thực hiện miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày mua.

Sau 06 tháng việc sửa chữa gia công sản phẩm sẽ thực hiện theo mức phí quy định của Azami.Tất cả việc trao đổi mua bán lại những sản phẩm mang thương hiệu Azami đều dựa trên việc đánh giá chất lượng đá quý.